MENU
Scrollen

Privacybeleid

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Hostel Erlebnisberg Kappe
Nico Brinkmann
Am Waltenberg 89
59955 Winterberg
Tel.: 02981 424
Fax: 02981 8 10 01
E-mail: info@hostel-winterberg.de

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Great Oak Privacy Policy GmbH & Co. KG
Floriaanse paraplu
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Telefoon: 02985 99 99 69 0
Fax: 02985 99 99 69 3
E-Mail:info@great-oak.de

https://great-oak-datenschutz.de/

 

Doel van de verwerking
Doel A: Registratie van de bezoeken aan de website op basis van het IP-adres om het aantal bezoekers en bekeken pagina's te evalueren.

Doel B: Registratie van systeemgebeurtenissen met IP-adres voor het oplossen van problemen

Doel C: Naam, voornaam, e-mailadres, reisdata, aantal personen en telefoon en bericht voor een niet-bindende boekingsaanvraag.

Doel D: Google Maps wordt gebruikt om kaarten te leveren om onze locatie te lokaliseren en te visualiseren.

Doel E: YouTube biedt video's die worden gebruikt om inhoud te visualiseren. Deze worden gevoed door middel van iframe.

Doel F: E-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief op verzoek van de ontvanger, het loggen van de registratie op basis van het IP-adres om registraties door derden te voorkomen, evenals persoonlijke gegevens voor inhoudelijke en technische optimalisatie (zie "Nieuwsbrief" hieronder).

Doel G: Inleiding en verwerking van een verkoopcontract voor vouchers

Doel H: Betaling via PayPal

Doel I: Google Fonts is ontworpen om verschillende lettertypes te gebruiken die betrouwbaar worden weergegeven op alle bezoekerssystemen.

 

Rechtsgrondslag van de verwerking
De verwerking van de doeleinden A, B, D, E en I wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), EU-DSA.

De verwerking van de doeleinden C en F is gebaseerd op de vrijwillige toestemming van de betrokkene overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het EU-DGM.

De verwerking van het doel G en H is gebaseerd op de uitvoering van een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), EU-DSGVO.

 

Legitieme belangen van de verwerker
Doel A: Het doel van de website is het aantrekken van nieuwe contractanten en het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde partijen. Om de effectiviteit van deze site te kunnen meten en de site op basis van deze gegevens te kunnen optimaliseren, worden de gegevens van doel A verzameld.

Voor doel B: Om de technische beschikbaarheid van de site permanent te kunnen garanderen, worden de systeemgebeurtenissen opgeslagen en geëvalueerd. Om opzettelijk veroorzaakte gebeurtenissen te kunnen detecteren en voorkomen, worden alle gebeurtenissen samen met de IP-adressen opgeslagen.

Voor doel D: Om de reis naar onze Hostel zo gemakkelijk mogelijk te maken, geven wij u een kaartje van hoe u daar kunt komen.

Voor Doel E: Voor distributie- en beelddoeleinden worden video's ter beschikking gesteld, zodat het mogelijk is om zonder technische belemmeringen uitgebreide informatie over ons te verkrijgen.

Doel I: Voor een goede, economisch haalbare ontwerpervaring op onze website maken we gebruik van de algemeen beschikbare Google-lettertypen. Dit zorgt voor een optimale weergave voor u.

 

Ontvanger van de gegevens
De gegevens zullen uitsluitend worden verzonden naar Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, voor de doeleinden D en I beschreven, naar YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, voor het doel E beschreven en, in het geval van betaling via PayPal, naar PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg voor het doel H beschreven en alleen in de aangegeven mate.

Toegang tot de gegevens door onze contractverwerker voor hosting - Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) - evenals ons agentschap voor de exploitatie en ontwikkeling van deze website - FURCHT & TADEL - Michael Lanczyk & Claudiu-Silviu Stritter GbR, Schneppenkauten 1a, 57076 Siegen - is nog steeds mogelijk.

 

Duur van de opslag
Doel A: permanent
Doel B: permanent
Doel C: 6 maanden of eerder in geval van herroeping.
Doel D: permanent
Doel E: permanent
Doel F: voor de duur van de inschrijving op de nieuwsbrief
Doel G: 2 jaar
Doel H: duurzaam
Doel I: permanent

 

Rechten van de betrokkenen
Als persoon die betrokken is bij de verwerking van gegevens heeft u gratis recht op de volgende beschermingsrechten:
a) U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde intrekken (recht van herroeping)
b) U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van al uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen (recht op informatie).
c) Voor gegevens die niet onderworpen zijn aan een wettelijke of contractuele bewaarplicht, kunt u te allen tijde kosteloos om verwijdering verzoeken (recht op verwijdering).
d) U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde beperken tot bepaalde gebieden (recht van beperking)
e) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen van de verwerker dient, indien er redenen zijn om dit op grond van uw specifieke situatie te doen (recht van bezwaar)
f) In het geval van door u onjuist opgeslagen gegevens heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens te corrigeren (recht op correctie).
(g) U hebt het recht om persoonsgegevens over u te ontvangen of aan een andere instantie te laten verstrekken in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. (Recht op gegevensoverdracht)

 

Recht van beroep
Elke persoon die betrokken is bij een gegevensverwerking heeft recht op een klacht bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van zijn land of bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de exploitant van deze site.

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefoon: 0211/38424-0
fax: 0211/38424-10
e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in Ierland en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube-plugins

Voor de integratie van video's maken we onder andere gebruik van de provider YouTube. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC met hoofdkantoor op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Op sommige van onze internetpagina's maken we gebruik van plugins van de provider YouTube. Als u de internetpagina's van onze internetpresentie oproept die met een dergelijke plug-in zijn uitgerust - bijvoorbeeld onze mediabibliotheek - wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Als u de plugin gebruikt, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze associatie voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account en andere accounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van de bedrijven te verwijderen.

Meer informatie over de verwerking van gegevens en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube (Google) vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website abonneren op een nieuwsbrief. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief Erlebnisberg Kappe , zal uw e-mailadres worden gebruikt voor persoonlijk contact, uitnodigingen en informatie over nieuwe producten, projecten en evenementen totdat u zich afmeldt. We gebruiken een bevestigingsproces bij het opzetten van het abonnement. Wij sturen u de nieuwsbrief pas per e-mail na bevestiging van uw inschrijving. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uitgesloten zijn de partnerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische verwerking van de verzending van de e-mails naar aanleiding van uw zoekopdracht. In deze gevallen is de reikwijdte van de verstrekte gegevens beperkt tot de voor dit doel vereiste omvang. Om registratie door derden namens u te voorkomen, zijn wij wettelijk verplicht om het IP-adres en het tijdstip van de bevestiging van uw nieuwsbrief op te slaan. Om de inhoud en de technische uitvoering voortdurend te kunnen optimaliseren, worden er persoonlijke gegevens verzameld. Deze omvatten de levering van e-mail, het markeren als spam, tijdsafhankelijke openings- en klikkosten per ontvanger en uitschrijving. De analyses van aangeklikte links (clickmap), land van herkomst, gebruikte eindapparaten en e-mailclients worden anoniem gemaakt. Indien u uw inschrijving annuleert en de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen verdere levering met werking voor de toekomst. Het is voldoende om een bericht te sturen naar de bovengenoemde contactgegevens. U vindt ook een uitschrijfknop in de rubriek "Nieuwsbrief" van onze website.

 

PayPal
Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal gestuurd. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

 

Google-lettertypen

Deze website gebruikt Google Fonts als externe lettertypes. De integratie van deze fonts gebeurt door het downloaden van de fonts bij het bellen vanaf servers van het bedrijf Google Ireland Ltd. in Ierland. Door dit gesprek worden gegevens van u naar Google overgedragen. Dit is in ieder geval het adres van onze internetpagina's die u heeft bezocht. Ook het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google, die u hier kunt downloaden:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

 

Verdere opmerkingen

Door alle technische en organisatorische maatregelen te nemen, stellen wij alles in het werk om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie via e-mail kan de volledige beveiliging van de gegevens niet worden gegarandeerd, zodat wij u aanraden om vertrouwelijke informatie per post te versturen.

De medewerkers en de door ons ingeschakelde servicebedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en andere voorschriften inzake de bescherming van professionele gegevens.

 

Informatiebrief volgens art. 13 DSGVO

voor gasten van de Hostel Erlebnisberg Kappe

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Hostel Erlebnisberg Kappe
De heer Nico Brinkmann
Am Waltenberg 89
59955 Winterberg
Tel. +49 2981 - 424
E-mail: info@hostel-winterberg.de

Functionaris voor gegevensbescherming
Great Oak Data Protection GmbH & Co. KG
De heer Florian Schirm
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Telefoon +49 2985 99 99 690
E-mail: datenschutz@great-oak.de
https://great-oak-datenschutz.de

 

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1 letter a DSGVO - toestemming van de betrokkene op grond van art. 4 nr. 11 DSGVO

Wij informeren geïnteresseerden over actuele aanbiedingen en interessante informatie via verschillende contactkanalen in overeenstemming met de door hen gegeven toestemming. Daarnaast slaan wij aanvullende informatie op over onze gasten en hun interesses nadat zij hun toestemming hebben gegeven, om hen een zo aangenaam en bevredigend mogelijk verblijf te kunnen bieden.


Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO - Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken de gegevens van onze gasten en belangstellenden voor het opstellen van aanbiedingen, de uitvoering van accommodatie en catering, alsmede voor de facturering van geleverde diensten en ontvangen goederen.

Art. 6 lid 1 lit. c DSGVO - nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen

Op grond van de federale registratiewet (§ 29, 30) zijn wij verplicht gegevens van de gast te verzamelen en door te geven aan de desbetreffende officiële instantie.

Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO - Gewettigd belang

Om onze huisrechten te handhaven en ons te beschermen tegen inbraak en diefstal, voeren wij ook videobewaking uit in bepaalde zones.

Toelichting op de legitieme belangen
De registratie met videocamera is met name bedoeld om diefstal en vandalisme te voorkomen. Misbruik van onze faciliteit moet ook worden voorkomen of verduidelijkt.

Ontvangers van de gegevens
In het kader van de registratieplicht worden de gegevens van het registratieformulier doorgegeven aan de bevoegde registratieautoriteit.

Als gasten hebben gekozen voor aanvullende programma's, evenementen of andere aanbiedingen van Erlebnisberg Kappe , worden de gegevens die nodig zijn om aan de wens van de gast te voldoen door ons doorgegeven aan de betreffende aanbieder.

Indien de video-opnamen worden gebruikt om vandalisme, diefstallen, enz. op te lossen, zullen de opnamen ter beschikking worden gesteld van de plaatselijke politie voor vervolging.

Duur van de opslag
In overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
Voor gegevens op basis van een contract, tot drie jaar na het einde van de klantrelatie.
In het geval van vrijwillige gegevens, tot twee jaar na het einde van de klantrelatie of voortijdig indien de toestemming wordt ingetrokken.
Gegevens die op basis van ons gerechtvaardigd belang zijn verzameld, worden na 60 dagen gewist.

Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene heeft u gratis de volgende rechten:

  1. U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde herroepen (herroepingsrecht).
  2. U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen (recht op informatie).
  3. In het geval van gegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt, kunt u te allen tijde kosteloos om verwijdering verzoeken (recht op verwijdering).
  4. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde beperken tot bepaalde gebieden (recht op beperking).
  5. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen van de verwerker dient, indien er redenen zijn die op uw bijzondere situatie zijn gebaseerd (recht op bezwaar).
  6. In het geval van gegevens die door u onjuist zijn opgeslagen, heeft u te allen tijde het recht deze gegevens te corrigeren (recht op correctie).
  7. U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of aan een andere instantie over te dragen. (Recht op gegevensoverdraagbaarheid)

Gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens
Gegevensverwerking op basis van vrijwillige toestemming heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Doet u dit echter niet, dan verliest u uw gemak. Alle andere verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de uitvoering van het contract. Zonder deze gegevens is uitvoering van het contract niet mogelijk. Dit geldt ook voor de gegevens op basis van de federale registratiewet. Zonder dit is een overnachting in ons huis ook niet mogelijk. Bovendien voorziet de wetgever in een boete van maximaal duizend euro bij weigering tot registratie.

Recht van beroep
Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in zijn of haar land of bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerker van uw gegevens. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Hostel Erlebnisberg Kappe is:

De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Reservering